GarantiegegevensAlgemene garantie van Rogue Fitness Europe

De garantie op producten die niet door Rogue Fitness Europe zijn vervaardigd is conform de fabrieksgarantie. Aanvullende garantie-informatie kunt u vinden op de productpagina van de website.

Rogue Fitness Europe garandeert de oorspronkelijke gebruiker dat het Rogue-product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de hieronder aangegeven periode vanaf de aankoopdatum, tenzij anders vermeld op het product.

MateriaalGarantie
Structurele lassenBeperkte levenslange garantie*
FramesBeperkte levenslange garantie*
Bronzen bussen, kussenbloklagers, poelies5 jaar garantie
Kabels, geleidestangen, afgedichte rollagers5 jaar garantie
Bekleding en handgrepen90 dagen garantie
Wielen90 dagen garantie
Houten voorwerpen90 dagen garantie
Medicijnballen2 jaar garantie
Naai artikelen3 jaar garantie
HalterstangenAlle garanties voor niet door Rogue vervaardigde halterstangen zijn conform de fabrieksgarantie. Specifieke garanties voor elke fabrikant van halterstangen staan hieronder vermeld.

VOOR ALLE GARANTIES * De garantie kan vervallen voor elk product dat beschadigd is als gevolg van gebruik, aanpassing, onderhoud, opslag of behandeling door de gebruiker op nalatige of foutieve wijze. Eventuele specifieke problemen met betrekking tot een Rogue-product waarmee een klant niet tevreden is, zullen van geval tot geval worden beoordeeld.Garantie van Rogue Fitness Barbell

Productlijst voor halterstangen van Rogue die onder de garantie vallen:

SKUNaamDatum begonnenGarantie
RA0366Ohio Bar 1.02/28/2013Levenslange garantie
RA0530Ohio Bar 1.111/29/2013Levenslange garantie
RA0539Ohio Bar 1.211/29/2013Levenslange garantie
RA0474Chan Bar v18/22/2013Levenslange garantie
RA0534Chan Bar v212/9/2013Levenslange garantie
RA0545Chan Bar v312/27/2013Levenslange garantie
RA0463C-70 Bar10/4/2013Levenslange garantie
RA0567Olympische gewichthefstang3/18/2014Levenslange garantie
RA0555Castro Bar4/19/2014Levenslange garantie
RA0584Bella Bar 2.05/2/2014Garantie op fabrieksfouten
RA0598Froning-busstang5/20/2014Levenslange garantie
RA0573Trainingsstang van 28 mm6/11/2014Levenslange garantie
RA0603Trainingsstang voor dames, 25 mm10/20/2014Garantie op fabrieksfouten
RA0604Rogue Bar 2.07/8/2014Levenslange garantie
RA0597Froning-lagerstang7/13/2014Levenslange garantie
RA0600Burgener-lagerstang7/14/2014Levenslange garantie
RA0601Operator Bar 2.07/25/2014Levenslange garantie
RA0602Olympische gewichthefstang voor dames7/31/2014Garantie op fabrieksfouten
RA0586Ohio Power Bar9/17/2014Levenslange garantie
RA0788Rogue Echo Bar11/18/20151 jaar garantie
RA0690Europese Olympische gewichthefstang van 28 mm5/18/2015Levenslange garantie
RA0692Ohio Power Bar van 20 kg9/3/2015Levenslange garantie
RA0963Ohio Deadlift Bar4/7/2016Levenslange garantie
RA0728Westside Power Bar 2.09/3/2015Levenslange garantie
RA1000Techniekstang 2,5 kg9/16/2016Garantie op fabrieksfouten
RA0713Junior Bar 10 kg6/1/2015Garantie op fabrieksfouten
RA0869B&R Bar 2.011/25/2015Levenslange garantie
RA0893B&R Bar 2.0 van 25 mm voor dames5/6/2016Garantie op fabrieksfouten


Levenslange garantie

Rogue Fitness Europe geeft garantie op dit product tegen materiaal- en fabricagefouten en op de werking ervan gedurende de levensduur van het product. De "levenslange" garantiedekking eindigt wanneer het product onbruikbaar wordt om andere redenen dan materiaal- of fabricagefouten. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product zolang de oorspronkelijke koper eigenaar is van het product, en is niet-overdraagbaar. Garantie is niet van toepassing op halterstangen die onderhoud vereisen.*

Specifieke periode
Rogue Fitness Europe biedt garantie op dit product tegen materiaal- en fabricagefouten en op de werking ervan gedurende een periode van __ jaar vanaf de aankoopdatum van het product. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product zolang de oorspronkelijke koper eigenaar is van het product, en is niet-overdraagbaar. Garantie is niet van toepassing op halterstangen die onderhoud vereisen.*

Constructie
Rogue Fitness Europe geeft alleen garantie op de constructie van dit product.

VOOR ALLE GARANTIES* De garantie kan vervallen voor elk product dat beschadigd is als gevolg van gebruik, aanpassing, onderhoud, opslag of behandeling door de gebruiker op nalatige of foutieve wijze. Alle specifieke problemen met betrekking tot een Rogue-product waarmee een klant niet tevreden is, zullen van geval tot geval worden beoordeeld.

**De garantie tegen buigen kan komen te vervallen voor een halterstang die beschadigd is door gebruik, aanpassing, onderhoud, opslag of gebruik op nalatige of foutieve wijze door de gebruiker. Onder nalatig of foutief gebruik valt het laten vallen van de halterstang (bijv. op een kist, bank, spotter arms of pennen in een krachttrainingsrek, van te grote hoogte laten vallen met onvoldoende of beschadigde bumperplates, met ijzeren schijven of op beton of vergelijkbare oppervlakken, en vergelijkbaar gebruik). Eventuele specifieke problemen met betrekking tot een Rogue-product waarmee een klant niet tevreden is, zullen per geval worden beoordeeld. We hebben vastgesteld dat de meeste problemen met halterstangen die we vervangen te maken hebben met misgebruik, niet met fabricage- of materiaalfouten.Rogue ECHO Airbike – Garantie

Bedankt voor uw aankoop van de Rogue ECHO Airbike. Wij staan achter de sterkte, het ontwerp en de constructiekwaliteit van al onze producten en bieden de volgende garantie.

Wat is gedekt

Rogue Fitness (Rogue) garandeert dat de ECHO Airbike (het Product) vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, mits het Product normaal wordt gebruikt onder normale omstandigheden en zoals aanbevolen in de Gebruikershandleiding .

Tijdens de garantieperiode zal Rogue, zonder extra kosten voor u, het frame of enig onderdeel van het Product repareren of vervangen (naar keuze van Rogue) als het defect raakt, niet naar behoren functioneert of anderszins niet voldoet aan deze Beperkte garantie. Alle arbeidskosten komen voor rekening van de eigenaar.

Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is een origineel aankoopbewijs vereist.

Wat niet is gedekt

Deze beperkte garantie dekt geen normale slijtage van artikelen waaronder, maar niet beperkt tot, pedalen, transportwielen, rubberen handgrepen en kunststof eindkappen.

Deze garantie vervalt als het Product op enige wijze onjuist wordt opgeslagen, gemonteerd, gewijzigd en/of aangepast. Aanwijzingen voor onjuiste montage zijn onder meer een beschadigde/gestripte kabelboom en gestripte schroefdraad van moeren/pedalen.

Onjuist gebruik, misbruik, ongevallen en schade zoals krassen, kapotte kappen, gescheurde zitkussens en cosmetische schade aan lak/afwerkingen worden niet gedekt.

Zoals beschreven in de Gebruikershandleiding vereist het product onderhoud. Deze garantie dekt geen claims die voortkomen uit het nalaten of onjuist uitvoeren van onderhoud, en dekt ook geen reparaties voor geluiden zoals piepen, klinken of bonken als gevolg van het niet of gebrekkig uitvoeren van preventief onderhoud.

Deze Beperkte garantie geldt niet voor een Product dat beschadigd of defect is (a) als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik; (b) gebruik met het Product van enig onderdeel dat niet is vervaardigd of verkocht door Rogue; (c) door aanpassing van het Product; (d) door normale slijtage; (e) gebruik met gebruikmaking van onjuiste voedingen; of (f) als gevolg van service door iemand anders dan Rogue of een geautoriseerde Rogue-serviceaanbieder.

Als een Product dat is ingeleverd voor garantieservice niet hiervoor in aanmerking komt, wordt een schatting van de reparatiekosten verstrekt.

Eventuele arbeidskosten zijn voor rekening van de oorspronkelijke koper. Als een Product moet worden verzonden, afgeleverd of vervoerd, is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper en dient deze de kosten te betalen die verband houden met de service aan een Product. Elk bewijs van aanpassing, verwijdering of vervalsing van aankoopbewijzen leidt tot het vervallen van deze Beperkte garantie. Deze Beperkte garantie is alleen van toepassing op een Product dat is gekocht bij Rogue.

Afgewezen garanties

DE BEPALINGEN VAN DEZE GARANTIE VERVANGEN ELKE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, SCHRIFTELIJK OF MONDELING. VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR DE WET WORDEN ALLE ANDERE GARANTIES UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, UITDRUKKELIJKE GARANTIE, IMPLICIETE GARANTIE, GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIE VAN NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Verwerking van garantieclaims

Om aanspraak te maken op garantieservice moet u contact opnemen met de oorspronkelijke plaats van aankoop. Garantieclaims moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs.

Rogue kan, naar eigen goeddunken, het frame of onderdelen van elk defect Product repareren of vervangen door nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen die qua werking gelijkwaardig zijn aan de originele onderdelen. Alle frames en onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden op het moment van de service eigendom van Rogue.

Rogue behoudt zich het recht voor om van onderdelenfabrikant te wisselen om eventuele bestaande garanties te dekken. Onderdelen waarvan is vastgesteld dat ze defect zijn, moeten naar Rogue worden teruggestuurd om in aanmerking te komen voor garantieservice. Alle verzendkosten, exportbelastingen, douanerechten en belastingen, of andere kosten die verband houden met het transport van de onderdelen of het Product, dienen door u vooraf te worden betaald. Daarnaast bent u ervoor verantwoordelijk dat onderdelen of Producten worden verzonden of geretourneerd. U draagt het risico van verlies tijdens verzending.Garantie op halterstangen van Power Place Products

Deze stangvariant is vervaardigd door Power Place Products. Eventuele garantie op deze stangen wordt verzorgd door Power Place Products en wordt door dit bedrijf doorgegeven aan de klant. Rogue zal alles doen wat commercieel billijk is om u te helpen bij het oplossen van eventuele garantieproblemen met betrekking tot deze stangen. Rogue doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het garantiebeleid van Power Place Products, en garandeert niet dat Power Place Products eerder gegeven garanties zal blijven honoreren.

Productlijst voor halterstangen die worden gedekt door de garantie van Power Place Products:

SKUNaamDatum begonnenDatum gestoptGarantie
PW20WMMRogue Bar 1.08/12/20089/19/2014Levenslang
PW10EWJJunior Bar 1.08/12/2008
fabricage
PW20EWMEconomy Bar8/22/2008
Geen
PW15EWWEconomy Bar voor dames8/22/20089/9/2011Geen
PW5TBWTechniekstang 5 kg10/10/20084/8/2014fabricage
PW15RWWBella Bar 1.012/3/20087/29/2014fabricage
PWBEATBeater Bar7/28/2009
1 jaar
PWBURNBurner Bar7/31/20094/8/20141 jaar
PW20WCBCastro Bar 1.012/10/20091/6/2014Levenslang
RFBURGBurgener Bearing Bar 1.01/8/20107/14/2014Levenslang
PWOPEROperator Bar 1.06/2/20108/11/2014Levenslang
PW20PPower Bar7/3/20109/16/2014Levenslang
PWBRUISEBruiser Bar8/21/20108/1/20141 jaar
PWBJACKBlackJack Bearing Bar2/2/20116/6/2014Levenslang
PW0002Westside Power Bar 1.03/14/2011
Levenslang
PW0007Power Bar7/6/20119/7/2014Levenslang
PW0003Econ Westside Power10/14/20119/8/2014fabricage
PW0008Bruiser Bar voor dames4/18/20127/31/2014fabricage
PW0013Techniekstang 15 lb8/1/2013
fabricage
PW0014Techniekstang 5 kg10/16/2013
fabricage

Levenslang
Power Place Products geeft levenslange garantie tegen buigen op deze halterstang.

1 jaar garantie
Power Place Products geeft 1 jaar garantie tegen buigen op deze halterstang.

Constructiegarantie
Power Place Products biedt uitsluitend garantie op de constructie van de halterstang.

*De garantie tegen buigen geldt niet voor een halterstang die beschadigd is door gebruik, aanpassing, onderhoud, opslag of gebruik op nalatige of foutieve wijze door de gebruiker. Onder nalatig of foutief gebruik valt het laten vallen van de halterstang (bijv. op een kist, bank, spotter arms of pennen in een krachttrainingsrek, van te grote hoogte laten vallen met onvoldoende of beschadigde bumperplates, met ijzeren schijven of op beton of vergelijkbare oppervlakken, en vergelijkbaar gebruik). Eventuele specifieke problemen met betrekking tot een Rogue-product waarmee een klant niet tevreden is, zullen per geval worden beoordeeld. We hebben vastgesteld dat de meeste problemen met halterstangen die we vervangen te maken hebben met misgebruik, niet met fabricage- of materiaalfouten.Garantie op Westside Scout Hyper

Bedankt voor uw aankoop van de Westside Scout Hyper. Wij staan achter de sterkte, het ontwerp en de constructiekwaliteit van al onze producten en bieden de volgende garantie.

Wat is gedekt

Rogue Fitness (Rogue) garandeert dat de Westside Scout Hyper (het Product) vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, mits het Product normaal wordt gebruikt onder normale omstandigheden en zoals aanbevolen in de Gebruikershandleiding .

Tijdens de garantieperiode zal Rogue, zonder extra kosten voor u, het frame of enig onderdeel van het Product repareren of vervangen (naar keuze van Rogue) als het defect raakt, niet naar behoren functioneert of anderszins niet voldoet aan deze Beperkte garantie. Alle arbeidskosten komen voor rekening van de eigenaar.

Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is een origineel aankoopbewijs vereist.

Wat niet is gedekt

Deze Beperkte garantie dekt geen normale slijtage van artikelen waaronder, maar niet beperkt tot: rubberen voetjes, rubberen opstap, rubberen handgrepen, kunststof eindkappen, hyperriem, veerkragen en bekleed kussenblok.

Deze garantie vervalt als het Product op enige wijze onjuist wordt opgeslagen, gemonteerd, gewijzigd en/of aangepast. Aanwijzingen voor onjuiste montage zijn onder meer een beschadigde/gestripte trekpennen en gestripte schroefdraad van moeren/pedalen.

Onjuist gebruik, misbruik, ongevallen en schade zoals krassen, kapotte kappen, gescheurde kussenblokken en cosmetische schade aan lak/afwerkingen worden niet gedekt.

Zoals beschreven in de Gebruikershandleiding vereist het product onderhoud. Deze garantie dekt geen claims die voortkomen uit het nalaten of onjuist uitvoeren van onderhoud, en dekt ook geen reparaties voor geluiden zoals piepen, klinken of bonken als gevolg van het niet of gebrekkig uitvoeren van preventief onderhoud.

Deze Beperkte garantie geldt niet voor een Product dat beschadigd of defect is (a) als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik; (b) gebruik met het Product van enig onderdeel dat niet is vervaardigd of verkocht door Rogue; (c) door aanpassing van het Product; (d) door normale slijtage; (e) gebruik met gebruikmaking van onjuiste voedingen; of (f) als gevolg van service door iemand anders dan Rogue of een geautoriseerde Rogue-serviceaanbieder.

Als een Product dat is ingeleverd voor garantieservice niet hiervoor in aanmerking komt, wordt een schatting van de reparatiekosten verstrekt.

Eventuele arbeidskosten zijn voor rekening van de oorspronkelijke koper. Als een Product moet worden verzonden, afgeleverd of vervoerd, is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper en dient deze de kosten te betalen die verband houden met de service aan een Product. Elk bewijs van aanpassing, verwijdering of vervalsing van aankoopbewijzen leidt tot het vervallen van deze Beperkte garantie. Deze Beperkte garantie is alleen van toepassing op een Product dat is gekocht bij Rogue.

Afgewezen garanties

DE BEPALINGEN VAN DEZE GARANTIE VERVANGEN ELKE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, SCHRIFTELIJK OF MONDELING. VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR DE WET WORDEN ALLE ANDERE GARANTIES UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, UITDRUKKELIJKE GARANTIE, IMPLICIETE GARANTIE, GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIE VAN NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Verwerking van garantieclaims

Om aanspraak te maken op garantieservice moet u contact opnemen met de oorspronkelijke plaats van aankoop. Garantieclaims moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs.

Rogue kan, naar eigen goeddunken, het frame of onderdelen van elk defect Product repareren of vervangen door nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen die qua werking gelijkwaardig zijn aan de originele onderdelen. Alle frames en onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden op het moment van de service eigendom van Rogue.

Rogue behoudt zich het recht voor om van onderdelenfabrikant te wisselen om eventuele bestaande garanties te dekken. Onderdelen waarvan is vastgesteld dat ze defect zijn, moeten naar Rogue worden teruggestuurd om in aanmerking te komen voor garantieservice. Alle verzendkosten, exportbelastingen, douanerechten en belastingen, of andere kosten die verband houden met het transport van de onderdelen of het Product, dienen door u vooraf te worden betaald. Daarnaast bent u ervoor verantwoordelijk dat onderdelen of Producten worden verzonden of geretourneerd. U draagt het risico van verlies tijdens verzending.